Besluit B & W Gemeente Enschede: Ontwikkeling commercieel sportvisbedrijf Fishing Adventure op zandwinlocatie Rutbekerveld…

Besluit B & W Gemeente Enschede:

Ontwikkeling commercieel sportvisbedrijf Fishing Adventure op zandwinlocatie Rutbekerveld
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om:
1. Kennis te nemen van het Principeverzoek Fishing Adventure van 9 oktober 2015 (in bijlage) en in te
stemmen met de daarin opgenomen kaders en conclusies en deze te betrekken bij de overeen te komen
exploitatieovereenkomst en bestemmingsplanuitwerking;
2. Over te gaan tot het opstellen van een exploitatieovereenkomst met Fishing Adventure Rutbekerveld B.V.
t.b.v. het verhalen van de gemeentelijke kosten die verbonden zijn aan het faciliteren van de ontwikkeling;
3. Planologische medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een commercieel sportvisbedrijf (Fishing
Adventure) op de zandwinlocatie Rutbekerveld en het laten opstellen en in procedure brengen van de
benodigde herziening van het bestemmingsplan.
Kernboodschap:
De gemeente Enschede gaat medewerking verlenen aan de realisatie van een commercieel sportvisbedrijf.
Fishing Adventure Rutbekerveld B.V. wil op het terrein van de zandwinlocatie Rutbekerveld langs de N18
tussen Enschede en Haaksbergen een visplas realiseren met bijbehorende faciliteiten zoals horeca, bootjes en
steigers. In de visplas zal een gevarieerd visbestand worden uitgezet waaronder ook grotere vissen zoals
meervallen, in lengte oplopend tot meer dan 2 meter. Deze kunnen dan in een natuurlijke omgeving worden
gevangen. Het initiatief van Fishing Adventure past niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente zal om
de gewenste activiteiten toe te kunnen staan een nieuw bestemmingsplan moeten vaststellen. Het college van
B&W heeft het besluit genomen om deze bestemmingsplanherziening op te starten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *