Reglement Fishing Adventure Lake

Lees het reglement van Fishing Adventure Lake om het welzijn van U zelf en de vis te waarborgen.

Fishing Adventure hecht veel waarde aan de veiligheid van haar gasten en vissen. Iedereen dient het reglement te kennen en zich aan de huisregels te houden.

Regel 1

Betreden en bevaren van het Rutbekerveld is op eigen risico. Fishing Adventure en de eigenaar van het Rutbekerveld kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld en accepteren geen aansprakelijkheid in geval van schade, ongevallen, diefstal, vernieling, verwonding, overlijden, etc.

Regel 2

Op het terrein en op de parkeerplaats mag uitsluitend stapvoets worden gereden.

Regel 3

Na 22.15 wordt de poort die toegang geeft tot Fishing Adventure NIET meer geopend, tenzij er sprake is van een noodgeval.

Regel 4

Bij aankomst dient iedere visser zich te registreren in het Fishing Adventure Visserscafé (eerst de auto parkeren op het parkeerterrein en dan de borden naar de receptie volgen).

Regel 5

Het gebruik van H-Markers is ten strengste verboden. Steuren kunnen hier namelijk verstrikt in raken. Indien U toch H-Markers gebruikt, loopt U het risico dat U direct het terrein dient te verlaten, dit zonder restitutie van eventueel al betaalde gelden. Het gebruik van staafmarkers is toegestaan.

Regel 6

Rutbekerveld is een diep water (tot 20 meter). Het is verplicht om in de boot altijd een reddingsvest te dragen.

Regel 7

Bij Fishing Adventure zwemmen zeer grote vissen rond van ver over de 2 meter en zwaarder dan 120 KG. Deze vissen dienen voorzichtig benaderd te worden. Fishing Adventure BV en de eigenaar van het Rutbekerveld kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die veroorzaakt worden ivm of door deze grote vissen. Elke visser blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid.

Regel 8

Het is niet toegestaan om te zwemmen in Rutbekerveld. Vanwege de grote diepte en temperatuurverschillen is zwemmen in Rutbekerveld levensgevaarlijk.

Regel 9

Het terrein en water achter de markering aan de westelijke zijde van Rutbekerveld is beschermd natuurgebied en mag nooit betreden worden, niet te voet en ook niet per boot. Er worden hier verondiepingswerkzaamheden uitgevoerd die tot zeer gevaarlijke situaties kunnen leiden. Personen die dit terrein of het water achter de afscheiding toch betreden of bevaren worden van het Rutbekerveld verwijderd.

Regel 10

Rust staat hoog in het vaandel bij Fishing Adventure. Elektrische beetmelders dienen op het laagste volume te worden ingesteld. Luide muziek en misbruik van drank en/of drugs zijn streng verboden.

Regel 11

Alleen het gebruik van elektromotoren is toegestaan, benzine- en dieselmotoren zijn verboden.

Regel 12

Al het afval dient te worden gedeponeerd in de op de stek aanwezige vuilnisbakken of te worden verzameld in een vuilniszak en na afloop van de vis-sessie mee te worden genomen. Dit geldt ook voor sigarettenpeuken, dopjes van (bier)flessen, etc. De vuilniszak kan in de aanwezige vuilcontainers bij de ingang worden achtergelaten.

Regel 13

Het is niet toegestaan om bomen en andere begroeiing te kappen of te beschadigen. Mocht er begroeiing in de weg staan, dan dit even melden bij de beheerder deze zal het probleem indien nodig zsm oplossen.

Regel 14

Open vuur is verboden. Het gebruik van BBQ’s en gaspit is toegestaan. Het is verplicht bij het gebruik van een BBQ en gaspit om een volle emmer water naast de BBQ te hebben staan.

Regel 15

Het is verboden om BBQ, kookgerei of andere warmtebronnen op het kunstgras van de stekken te plaatsen. Indien U dit toch doet wordt de schade op U verhaald. De schade dient U ter plaatse te vergoeden.

Regel 16

Het is niet toegestaan om de hengels onbeheerd in het water te laten. Als U even weggaat van de stek, dan eerst de hengels binnenhalen.

Regel 17

Bivvys en tentjes zijn toegestaan maar alleen in groen, camou of schutkleuren.

Regel 18

Honden zijn toegestaan (behalve op de drijvende vlonders met vissershutten) echter dienen continue aangelijnd te zijn. Hondenpoep dient altijd direct opgeruimd te worden. Ook voor honden is zwemmen verboden! Agressieve honden moeten aangelijnd en gemuilkorfd zijn.

Regel 19

Er wordt bij Fishing Adventure alleen maar Catch And Release gevist. Elke vis dient na vangst (indien gewenst) direct te worden gefotografeerd, gemeten en eventueel gewogen (niet toegestaan voor steuren) en daarna direct te worden teruggezet. Het is niet toegestaan om gevangen vissen in bewaarzakken of weighslings te bewaren of te stringeren (meerval).

Regel 20

Het doden of meenemen van vissen is ten strengste verboden. In een dergelijk geval zullen wij aangifte doen en de schade op U verhalen.

Regel 21

Steuren mogen enkel in het water worden onthaakt, gemeten en gefotografeerd. Het is niet toegestaan om de steuren te wegen of op de oever te brengen.

Regel 22

Steuren mogen niet met een schepnet worden geschept omdat zij daarbij de rug kunnen breken. De steur bij de staartwortel pakken of met de vislijn naar ondieper water slepen. In ondiep water kunt U de Steur op de rug draaien, waarna deze rustig wordt zodat U deze eenvoudig kunt onthaken.

Regel 23

Karpers mogen alleen in het water of op de oever direct naast het water onthaakt, gemeten, gewogen en gefotografeerd worden.

Regel 24

Het gebruik van en in het bezit hebben van bewaarzakken is streng verboden. Karpers moeten altijd in een weighsling worden gewogen. Indien er bewaarzakken bij U worden aangetroffen, dient U het terrein direct te verlaten zonder restitutie van reeds betaalde gelden.

Regel 25

Het gebruik van eigen schepnet, onthaakmat en/of weighsling is ivm het overbrengen van visziektes streng verboden. Deze materialen worden gratis ter beschikking gesteld door Fishing Adventure.

Regel 26

Er altijd heel goed op letten dat bij het optillen van het schepnet of de weighsling, de vinnen van de vissen mooi recht en strak langs het lichaam van de vis liggen.

Regel 27

U dient altijd Wond-ontsmettingsmiddel bij U te hebben en wonden of beschadigingen direct te behandelen. Heeft U dit middel niet meegenomen, dan kunt U dit kopen bij de receptie.

Regel 28

Het gebruik van Longcurve, longshank, Fox series 5, Long Shank Nailers of andere gebogen haken is ten strengste verboden!

Regel 29

Er mag enkel gevist worden met microbarbs niet kleiner dan maat 6. Met dubbele haken vissen is niet toegestaan, ook niet indien U vist met een aasvis. Stingers zijn ook niet toegestaan.

Regel 30

Dreggen zijn niet toegestaan, behalve als er wordt gevist met kunstaas bedoeld voor roofvis. Voor alle andere visserijen zijn dreggen streng verboden.

Regel 31

Het gebruik van leadcore is niet toegestaan.

Regel 32

Visveilige loodsystemen waarbij het lood vrijkomt bij lijnbreuk zijn verplicht.

Regel 33

Fishing Adventure verhuurt boten met elektromotor en accu, deze dienen bij voorkeur vooraf gereserveerd te worden.

Regel 34

De boten mogen enkel gebruikt worden om van en naar de stek te varen, te voeren, lijnen uit te varen en om een grote vis te drillen. Recreatief rondvaren is niet toegestaan. U dient altijd rekening te houden met de overige vissers. Dus niet te dicht langs de oever en andere stekken of boeien varen.

Regel 35

Omdat wij de groei van onze karpers in kaart willen brengen, verzoeken wij U om van beide kanten 1 foto te maken en deze foto’s samen met het gewicht en lengte (altijd onder de vis langs meten) te mailen naar: [email protected] of te Appen naar 06-41189424. Deze foto’s worden tevens eigendom van Fishing Adventure en kunnen op onze website of social-media pagina’s geplaatst worden of gebruikt worden voor promotie doeleinden. Door acceptatie van dit reglement geeft U Fishing Adventure expliciet toestemming om Uw vangstfoto’s volledig en onbeperkt te gebruiken op de website en social media van Fishing Adventure alsmede voor promotieactiviteiten of doeleinden.

Regel 36

Er zijn toiletten en douches aanwezig bij de receptie. Deze zijn 24 uur per dag toegankelijk. Mocht de nood zo hoog zijn dat de WC niet meer op tijd bereikt kan worden, dan ALTIJD Uw behoefte begraven.

Regel 37

Bij aankomst dient het volledige eventueel resterende verschuldigde bedrag vooraf te worden betaald. In het geval van niet op komen dagen (gereserveerde stek) of voortijdig vertrek vindt er geen restitutie plaats van reeds gedane betalingen.

Regel 38

Het vissen met pinda’s of met zelf meegebrachte particles en tijgernoten is streng verboden. Bij Fishing Adventure zijn Particle Mix en Slimy Tigers verkrijgbaar waarmee gevist en gevoerd mag worden.

Regel 39

Medewerkers van Fishing Adventure hebben te allen tijde het recht om de hengels en onderlijnen te controleren, ook als deze in het water liggen. Op verzoek van een medewerker dient de hengel direct binnengehaald te worden.

Regel 40

Gevlochten lijnen zijn alleen toegestaan in combinatie met een nylon voorslag van minimaal 3 hengellengtes (karper visserij) van minimaal 35/100. Let er op dat het lood vrij over de knoop kan schuiven zodat de vis dat in geval van lijnbreuk eenvoudig kwijt raakt. Voor Steurvisserij dient er indien er met gevlochten lijn wordt gevist een nylon voorslag van minimaal 3 meter nylon met een minimale dikte van 0,8 mm gebruikt te worden

Regel 41

Het is toegestaan om met 3 hengels per visser te vissen.

Regel 42

Indien je de stek wilt verlaten dienen de hengels altijd binnen gedraaid te worden.

Regel 43

Het gebruik van voerboten is toegestaan.

Regel 44

Het drillen van een grote vis dient indien nodig vanuit de boot te gebeuren. Dit ivm de aanwezig steile taluds waar gehaakte vissen achter kunnen gaan liggen.

Regel 45

Zwemt een vis zich vast achter een talud of in een obstakel, dan altijd vanuit de boot proberen om de vis los te krijgen en niet vanaf de oever de vis proberen los te trekken. Dit kan ernstige beschadigingen veroorzaken voor de vissen.

Regel 46

Er mag niet verder dan 150 meter uit de kant gevist worden.

Regel 47

Het vissen met levend aas is niet toegestaan.

Regel 48

Vissen met dode aasvissen is enkel toegestaan als deze aasvissen bij Fishing Adventure worden gevangen of gekocht. Enkel Blankvoorn, Rietvoorn en Brasem tot maximaal 30 CM mogen hiervoor gebruikt worden. Aasvissen zelf meebrengen is vanwege het risico op visziektes streng verboden.

Regel 49

Bij diefstal of poging tot diefstal van vissen en/of opzettelijke beschadiging van onze eigendommen schakelen wij altijd de politie in. Door U veroorzaakte schade zal op U worden verhaald.

Regel 50

Het is niet toegestaan om bezoek te ontvangen op Uw stek.

Regel 51

Overtreding van dit regelement kan er toe leiden dat U het terrein dient te verlaten, ook als Uw vissessie nog niet is afgelopen. Dit zonder terugbetaling van reeds betaalde gelden.

Regel 52

U kunt Uw reservering kosteloos annuleren tot 7 dagen na boeking. Hierna wordt bij annuleren het volledige bedrag in rekening gebracht en vindt geen restitutie plaats. Wij adviseren U dan ook om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Regel 53

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of waarin twijfel bestaat omtrent uitleg of betekenis, beslist Fishing Adventure, deze beslissing is bindend.

Regel 54

Door betreding van Rutbekerveld bent U akkoord met het reglement van Fishing Adventure, ongeacht of U het reglement gelezen heeft of niet. Bij registratie dient U ook een formulier te ondertekenen voor akkoord. Ondertekening betekend dat U alle hierin door Fishing Adventure gestelde regels en voorwaarden accepteert en hier achteraf geen bezwaar meer tegen kunt maken.