Reglement FISHING ADVENTURE

 1. 1. Betreden en bevaren van het Rutbekerveld is op eigen risico. Fishing Adventure en de eigenaar van het Rutbekerveld kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld en accepteren geen aansprakelijkheid in geval van schade, ongevallen, diefstal, vernieling, verwonding, overlijden, etc.

  2. Op het terrein en op de parkeerplaats mag uitsluitend stapvoets worden gereden.


  3. Parkeren is alleen toegestaan in de parkeervakken. Volg de borden.


  4. Bij aankomst dient iedere visser zich te registreren in het Fishing Adventure visserscafé (eerst de auto parkeren op het parkeerterrein en dan de borden volgen). Wij vragen altijd een borg vooraf, deze krijgt U uiteraard retour als U de stek en gebruikte materialen weer onbeschadigd verlaat/teruggeeft.


  5. Bij registratie dient U zich te registreren op de Fishing Adventure groepsapp. Deze App wordt enkel gebruikt voor mededelingen van Fishing Adventure, zoals bijvoorbeeld een vaarverbod i.v.m. slechte weersomstandigheden. Deze App is niet bedoeld om onderling te communiceren over vangsten en dergelijke.


  6. Rutbekerveld is een diep water (tot 20 meter). Het is verplicht om in de boot altijd een reddingsvest te dragen.


  7. Bij Fishing Adventure zwemmen zeer grote vissen rond van ver over de 2 meter en zwaarder dan 120 KG. Deze vissen dienen voorzichtig benaderd te worden. Fishing Adventure BV en de eigenaar van het Rutbekerveld kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die veroorzaakt worden ivm of door deze grote vissen. Elke visser blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid.


  8. Het is niet toegestaan om te zwemmen in Rutbekerveld. Vanwege de grote diepte en temperatuurverschillen is zwemmen in Rutbekerveld levensgevaarlijk.


  9. Het terrein en water achter de markering aan de westelijke zijde van Rutbekerveld is beschermd natuurgebied en mag nooit betreden worden, niet te voet en ook niet per boot. Er worden hier verondiepingswerkzaamheden uitgevoerd die tot zeer gevaarlijke situaties kunnen leiden. Personen die dit terrein of het water achter de afscheiding toch betreden of bevaren worden van het Rutbekerveld verwijderd.


  10. Rust staat hoog in het vaandel bij Fishing Adventure. Elektrische beetmelders dienen op het laagste volume te worden ingesteld. Luide muziek en misbruik van drank en/of drugs zijn streng verboden.


  11. Alleen het gebruik van elektromotoren is toegestaan, benzine- en dieselmotoren zijn verboden.


  12. Al het afval dient te worden gedeponeerd in de op de stek aanwezige vuilnisbakken of te worden verzameld in een vuilniszak en na afloop van de vis-sessie mee te worden genomen. Dit geldt ook voor sigarettenpeuken, dopjes van (bier)flessen, etc. De vuilniszak kan in de aanwezige vuilcontainer bij de boten worden achtergelaten.


  13. Het is niet toegestaan om bomen en andere begroeiing te kappen of te beschadigen. Mocht er begroeiing in de weg staan, dan dit even melden bij de beheerder deze zal het probleem indien nodig zsm oplossen.


  14. Open vuur is verboden. Het gebruik van BBQ’s en gaspit is toegestaan. Het is verplicht bij het gebruik van een BBQ en gaspit om een volle emmer water naast de BBQ te hebben staan.


  15. Het is verboden om BBQ, kookgerei of andere warmtebronnen op het kunstgras van de stekken te plaatsen. Indien U dit toch doet wordt de schade op U verhaald en in mindering gebracht op Uw borg. Indien de schade de door U betaalde borg overschrijdt dan dient U deze ter plaatse te vergoeden.


  16. Het is niet toegestaan om de hengels onbeheerd in het water te laten. Als U even weggaat van de stek, dan eerst de hengels binnenhalen.


  17. Bivvys en tentjes zijn toegestaan maar alleen in groen, camou of schutkleuren.


  18. Honden zijn toegestaan (behalve op de drijvende vlonders met vissershutten) echter dienen continue aangelijnd te zijn. Hondenpoep dient altijd direct opgeruimd te worden. Ook voor honden is zwemmen verboden! Agressieve honden moeten gemuilkorfd zijn.


  19. Er wordt bij Fishing Adventure alleen maar Catch and release gevist. Elke vis dient na vangst (indien gewenst) direct te worden gefotografeerd, gemeten en eventueel gewogen (niet toegestaan voor steuren) en daarna direct te worden teruggezet. Het is niet toegestaan om gevangen vissen in bewaarzakken of weighslings te bewaren of te stringeren (meerval).


  20. Het doden of meenemen van vissen is ten strengste verboden. In een dergelijk geval zullen wij aangifte doen en de schade op U verhalen. In een dergelijk geval vervalt Uw borg altijd.


  21. Steuren mogen enkel in het water worden onthaakt, gemeten en gefotografeerd. Het is niet toegestaan om de steuren te wegen.


  22. Steuren mogen niet met een schepnet worden geschept omdat zij daarbij de rug kunnen breken. De steur bij de staartwortel pakken of met de vislijn naar ondieper water slepen en deze daar onthaken.


  23. Karpers mogen alleen in het water of op de oever direct naast het water onthaakt, gemeten, gewogen en gefotografeerd worden.


  24. Het gebruik van en in het bezit hebben van bewaarzakken is streng verboden. Karpers moeten altijd in een weighsling worden gewogen. Indien er bewaarzakken bij U worden aangetroffen, dient U het terrein direct te verlaten zonder restitutie van reeds betaalde gelden en vervalt Uw borg.


  25. Het gebruik van eigen schepnet, onthaakmat en/of weighsling is ivm het overbrengen van visziektes streng verboden. Deze materialen worden gratis ter beschikking gesteld door Fishing Adventure.


  26. Er altijd heel goed op letten dat bij het optillen van het schepnet of de weighsling, de vinnen van de vissen mooi recht en strak langs het lichaam van de vis liggen.


  27. Fishing Adventure stelt altijd gratis Wond-ontsmettingsmiddel ter beschikking, dit svp ook altijd gebruiken indien nodig.


  28. Het gebruik van Longcurve, longshank, Fox series 5, Long Shank Nailers of andere gebogen haken is ten strengste verboden!


  29. Er mag enkel gevist worden met microbarbs niet kleiner dan maat 6.


  30. Dreggen zijn niet toegestaan, behalve als er wordt gevist met kunstaas bedoeld voor roofvis. Voor alle andere visserijen zijn dreggen streng verboden.


  31. Het gebruik van leadcore is niet toegestaan.


  32. Visveilige loodsystemen waarbij het lood vrijkomt bij lijnbreuk zijn verplicht.


  33. Fishing Adventure verhuurt boten met elektromotor en accu, deze dienen vooraf gereserveerd te worden.


  34. De boten mogen enkel gebruikt worden om van en naar de stek te varen, te voeren, lijnen uit te varen en om een grote vis te drillen. Recreatief rondvaren is niet toegestaan.


  35. Omdat wij de groei van onze karpers in kaart willen brengen, verzoeken wij U om van beide kanten 1 foto te maken en deze foto’s samen met het gewicht en lengte (altijd onder de vis langs meten) te mailen naar: [email protected] Deze foto’s worden tevens eigendom van Fishing Adventure en kunnen op onze website of social-media pagina’s geplaatst worden of gebruikt worden voor promotie activiteiten. Door acceptatie van dit reglement geeft U Fishing Adventure expliciet toestemming om Uw vangstfoto’s volledig en onbeperkt te gebruiken op de website en social media van Fishing Adventure alsmede voor promotieactiviteiten of doeleinden.


  36. Er zijn toiletten en douches aanwezig bij de boerderij. Deze zijn 24 uur per dag toegankelijk. Mocht de nood zo hoog zijn dat de WC niet meer op tijd bereikt kan worden, dan ALTIJD Uw behoefte begraven.


  37. Bij aankomst dient het volledige eventueel resterende verschuldigde bedrag vooraf te worden betaald. In het geval van niet op komen dagen (gereserveerde stek) of voortijdig vertrek vindt er geen restitutie plaats van reeds gedane betalingen.


  38. Het vissen met tijgernoten en pinda’s is streng verboden. Er is bij Fishing Adventure een particle mix verkrijgbaar waarmee gevist en gevoerd mag worden. Het vissen en/of voeren met zelf bereide particles is streng verboden.


  39. Medewerkers van Fishing Adventure hebben te allen tijde het recht om de hengels en onderlijnen te controleren, ook als deze in het water liggen. Op verzoek van een medewerker dient de hengel direct binnengehaald te worden.


  40. Gevlochten lijnen zijn niet toegestaan. Er mag enkel met nylon gevist worden met een minimale lijndikte van 0.35MM in combinatie met een nylon voorslag van minimaal 50/100e met een minimale lengte van 3 hengellengtes.


  41. Het is toegestaan om met 3 hengels per visser te vissen.


  42. Indien je de stek wilt verlaten dienen de hengels altijd binnen gedraaid te worden.


  43. Het gebruik van voerboten is toegestaan.


  44. Het drillen van een grote vis dient indien nodig vanuit de boot te gebeuren. Dit ivm de aanwezig steile taluds waar gehaakte vissen achter kunnen gaan liggen.


  45. Zwemt een vis zich vast achter een talud of in een obstakel, dan altijd vanuit de boot proberen om de vis los te krijgen en niet vanaf de oever de vis proberen los te trekken. Dit kan ernstige beschadigingen veroorzaken voor de vissen.


  46. Er mag niet verder dan 150 meter uit de kant gevist worden.


  47. Het vissen met levend aas is niet toegestaan.


  48. Vissen met dode aasvissen is enkel toegestaan als deze aasvissen bij Fishing Adventure worden gevangen of gekocht. Aasvissen zelf meebrengen is vanwege het risico op visziektes streng verboden.


  49. Bij diefstal of poging tot diefstal van vissen en/of opzettelijke beschadiging van onze eigendommen schakelen wij altijd de politie in, in dat geval vervalt ook altijd de volledige door u betaalde borg.


  50. Het is niet toegestaan om bezoek te ontvangen op Uw stek.


  51. Overtreding van dit regelement kan er toe leiden dat U het terrein dient te verlaten, ook als Uw vissessie nog niet is afgelopen. Dit zonder terugbetaling van reeds betaalde gelden en Uw borg.


  52. U kunt Uw reservering kosteloos annuleren tot 7 dagen na boeking. Hierna wordt bij annuleren het volledige bedrag in rekening gebracht en vindt geen restitutie plaats. Wij adviseren U dan ook om een annuleringsverzekering af te sluiten.


  53. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of waarin twijfel bestaat omtrent uitleg of betekenis, beslist Fishing Adventure, deze beslissing is bindend.


  54. Bij registratie dient U een kopie van dit reglement te ondertekenen voor akkoord. Ondertekening betekend dat U alle hierin door Fishing Adventure gestelde regels en voorwaarden accepteert en hier achteraf geen bezwaar meer tegen kunt maken.

TOP